top of page
Sittande.jpg

ATT YOGA MED LAILA ÄR ROLIGT, SPIRITUELLT OCH UTMANANDE

Laila är mer än en asana yogalärare. Hon är inte bara intresserad av yogans fysiska utförande det vill säga asanas. Utan är mycket mer intresserad av att hjälpa yogisarna att skapa en väg och praktik som är transformativ, medkännande och inkluderande, byggd på en grund av visdom och avsikt. För hon ser yoga som en väg till uppvaknande. Hon anser att dessa grunder är mer benägna att föda livslängd, konsistens, hängivenhet och engagemang. 

Hon gör det genom att vara närvarande i rummet, genom att få dig att bli medveten om din fysiska kropp, genom att hjälpa dig att hitta tillbaka till ditt naturliga andetag och på så sätt skapa den stillhet i ditt sinne som hjälper dig att utöva yoga på ett hållbart sätt. LÄS MER 

I Lailas klasser förstår vi att yoga är så mycket mer än bara en fysisk aktivitet. Genom hennes egna erfarenheter och insikter förstår hon djupgående att vår yogapraktik sträcker sig långt bortom de fysiska rörelserna på mattan.

Laila delar öppet med sig av sin personliga resa, som inkluderar långvarig smärta och en höftledsoperation. Denna erfarenhet har gett henne en djup förståelse för kroppens förgänglighet och den subtila balansen mellan fysisk styrka och sårbarhet. Genom att dela med sig av sin egen resa betonar Laila vikten av att integrera den andliga och mentala aspekten av yoga i vår praktik. Hon uppmuntrar oss att utforska vår inre värld, att lyssna på våra kroppar och att omfamna varje steg på vår egen unika resa. För Laila är yoga en helande resa som sträcker sig långt bortom de fysiska gränserna. Det handlar om att finna balans, frid och acceptans, även när vi möter utmaningar och smärta. Genom att förena kropp, sinne och själ, öppnar vi oss för en djupare förståelse av oss själva och världen runt omkring oss. I hennes klasser uppmuntrar Laila oss att omfamna hela vår mänskliga erfarenhet, med dess glädje och sorg, styrka och sårbarhet. Genom att göra detta lär vi oss att vara närvarande i varje ögonblick och att uppskatta den skönhet som finns i att vara levande.

Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst till den traditionella filosofin och Pranayaman i Indien, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans alla 8 delar.

bottom of page