top of page
Sittande.jpg

ATT YOGA MED LAILA ÄR ROLIGT, SPIRITUELLT OCH UTMANANDE

Laila är mer än en asana yogalärare. Hon är inte bara intresserad av yogans fysiska utförande det vill säga asanas. Utan är mycket mer intresserad av att hjälpa yogisarna att skapa en väg och praktik som är transformativ, medkännande och inkluderande, byggd på en grund av visdom och avsikt. För hon ser yoga som en väg till uppvaknande. Hon anser att dessa grunder är mer benägna att föda livslängd, konsistens, hängivenhet och engagemang. 

Hon gör det genom att vara närvarande i rummet, genom att få dig att bli medveten om din fysiska kropp, genom att hjälpa dig att hitta tillbaka till ditt naturliga andetag och på så sätt skapa den stillhet i ditt sinne som hjälper dig att utöva yoga på ett hållbart sätt. LÄS MER

Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst till den traditionella filosofin och Pranayaman i Indien, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans alla 8 delar.

bottom of page