Image by Sharon McCutcheon

UTBILDNING PÅ SHALA HALA 


Shala Hala har varit registrerad Yoga Alliance Skola, och bedrivit RYT200/300/500, i över 5 år. Då Yoga Alliance varken certifierar yogalärare eller ger någon ackreditering av utbildare eller utbildningsskolor, så gick Shala Hala ur Yoga Alliance, november, 2019 och bedriver numera utbildning i Shala Hala Yogaskolas egen regim.


Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst till den traditionella filosofin och Pranayaman i Indien, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans alla 8 delar.


Hösten 2022

TIMY utbildning. Utbildningen hålls på svenska. Läs mer.  

Våren 2023

Gästlärare håller Aschtanga utbildning på Shala Hala. Utbildningen hålls på engelska. Läs mer.