top of page
Image by Sharon McCutcheon

UTBILDNING PÅ SHALA HALA 


Shala Hala har varit registrerad Yoga Alliance Skola, och bedrivit RYT200/300/500, i över 5 år. Då Yoga Alliance varken certifierar yogalärare eller ger någon ackreditering av utbildare eller utbildningsskolor, så gick Shala Hala ur Yoga Alliance, november, 2019 och bedriver numera utbildning i Shala Hala Yogaskolas egen regim.

 

Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst till den traditionella filosofin,  Pranayaman i Indien, Diplomerad MediYoga och Traumanpassad instruktör, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans alla 8 delar. Läs mer

För företag - Skräddarsy din utbildning

TIMY utbildning. Utbildningen hålls på svenska. Läs mer.  

Grundutbildning (TT200) och fortbildning för lärare med Laila Läs mer

bottom of page