top of page
Image by Sharon McCutcheon

UTBILDNING PÅ SHALA HALA 


Shala Hala har varit registrerad Yoga Alliance Skola, och bedrivit RYT200/300/500, i över 5 år. Då Yoga Alliance varken certifierar yogalärare eller ger någon ackreditering av utbildare eller utbildningsskolor, så gick Shala Hala ur Yoga Alliance, november, 2019 och bedriver numera utbildning i Shala Hala Yogaskolas egen regim.


Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst till den traditionella filosofin och Pranayaman i Indien, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans alla 8 delar.


För företag - Skräddarsy din utbildning

TIMY utbildning. Utbildningen hålls på svenska. Läs mer.  

Februari 2023

Pranayama TT200 

Min guru från Indien kommer till Sverige. 

Är du intresserad så kontakta mig

Våren 2023

Gästlärare håller Aschtanga utbildning på Shala Hala. Utbildningen hålls på engelska. Läs mer. 

Utbildning: Om oss
bottom of page