top of page
Buddha Zen,Religious concept..jpg

VAD ÄR YOGA?

yoga.jpeg

ASANA

Laila ställer sig frågan om och om igen. Vad är yoga?  Oavsett svar har  frågan lett henne till de existensiella frågorna. Var kommer jag ifrån? Vad är mening med livet? Vad är jag ämnad för? och finns där något som är rätt eller fel? Frågor som, hur man än vänder och vrider på det, propsar på svar. Eller åtminstone relevanta och kvalificerade gissningar. Laila anser att om den frågan är svår, är det ännu viktigare att ta den på allvar. Laila menar att hon insett att yoga handlar egentligen inte om de existensiella frågorna utan yogan leder oss bara till dem. För yoga är ett tillstånd i livet där sinnet är still och du har funnit frid. Och utövandet av yoga är som att ta ett helhetsgrepp på den mänskliga kunskapen, att försöka förstå den värld vi kastats ut i och att söka vår plats i den.

Tantra och Hathayogan står för den postklassiska perioden i yogans historia. Hathayogan sätter kroppen i centrum och är en förberedande fysisk reningsprocess som gör kroppen och sinnet redo för högre meditation. Ordet hatha består av två ord: ha betyder ”sol” och tha betyder ”måne” och refererar till de största energikanalerna i kroppen som måste vara i balans för att meditation ska vara möjlig. Hathayoga kallas ofta för asanas yoga för det är bara i traditionella hathayogatexter som det refereras till de fysiska ställningarna med så stor detaljrikedom. Yogapositioner (asanas) stärker vagusnerven och ökar det parasympatiska nervsystemets aktivitet vilket i sin tur balanserar upp alla kroppens system och minskar stress, oro och ångest. I Lailas verbala guidning och närvaro i rummet tar Laila dig till en helt annan nivå i din asanapraktik.

Young attractive sporty yogi woman practicing yoga, sitting in Sukhasana pose, Alternate N

PRANAYAMA

Young woman meditates while practicing yoga. Freedom concept. Calmness and relax, woman ha

MEDITATION

Visste du att du tar ca 1000 andetag varje timme, alltså upp till 25 000 andetag per dygn. Det blir 10–20 kg luft som passerar in och ut ur ditt system varje dag, vilket är 10 gånger mer än den mängd mat du äter. Det säger en hel del om hur viktig din andning är. Det innebär att en andning som bara är lite obalanserad ger över tiden stora negativa konsekvenser eftersom du andas så mycket varje dag. De första symtomen man kan få när kroppen är i obalans, brukar vara trötthet och spänningar i musklerna. Man kan också få till exempel huvudvärk och dålig mage. När det gått en tid kan man få smärta på olika ställen i kroppen. För att få de positiva effekterna som pranayama utlovar är det därför viktigt att utövandet av pranayama görs försiktigt för att inte störa nervsystemet på ett negativt och skadligt sätt. Andningen påverkar hela nervsystemet som i sin tur påverkar alla andra systemen i din kropp. Bland annat immun-, matsmältning- och lymfsystemet. En felaktig pranayamapraktik kan påverka din mentala hälsa avsevärt. Laila guidar dig i lugnande och närvarande andetag för att aktivera det parasympatiska nervsystemet. Vagusnerven är den största nerven i kroppen och är en viktig del av ditt parasympatiska nervsystem och "tonen" i vår vagusnerv är grundläggande när det kommer till vår allmänna hälsa och välbefinnande.

Samyama är ett samlingsnamn för de tre sista stegen av Patanjalis åtta steg. I de återstående tre stegen av de sammanlagt åtta stegen beskriver Patanjali tre olika nivåer av meditation: dharana (koncentration), dhyana (meditation) och samadhi (absorbering). Oberoende av vilken yogisk text du än läser och fördjupar dig i är summeringen att de fem steg som du precis praktiserat, bara är en förberedelse för riktig yoga. Det vill säga en förberedelse för någon typ av meditation - samyama. Det innebär en sittande meditationställning (asana), reglering av prana (pranayama) och tillbakadragande av sinnena (pratyahara) – tillsammans sätter de scenen för det högre utövandet av koncentration och meditation, vilket är det som är riktig yoga. I meditation ska du komma till insikt om att den yogiska visionen är den kosmiska visionen som omfamnar och överskrider din mänskliga natur och leder dig till det optimala sanna jaget – resan hit har bara varit att ”kaputilera”,”- städa upp”, ”smälta isen”, ”skala av lager av lager”, ”ta på de ofärgade glasögonen”. Laila ger dig många olika exempel av de olika liknelserna över vad målet är med att utöva de fem första stegen av Patanjalis åtta steg.

böcker_2.jpg

YOGA TRILOGI - ETT MÄSTERVERK

Träskurvor i ett kloster

FORTBILDNING FÖR YOGALÄRARE

Laila är inte rädd för att greppa yoga filosofin fullt ut. Hon söker förståelsen och finner ovärderlig hjälp att bemästra sina tankar genom yogans uråldriga visdom. Vill du läsa mer om hennes sätt att se på yoga? Läs då hennes yoga trilogi - ett mästerverk.

Shala Hala har varit registrerad Yoga Alliance Skola, och bedrivit RYT200/300/500, i över 5 år. Då Yoga Alliance varken certifierar yogalärare eller ger någon ackreditering av utbildare eller utbildningsskolor, så gick Shala Hala ur Yoga Alliance, november, 2019 och bedriver numera utbildning i Shala Hala Yogaskolas egen regim. Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst, den traditionella filosofin och Pranayaman i Indien, Mediyoga och Traumaanpassad Yoga instruktör, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans alla 8 delar

bottom of page