Yoga Mat and Straps

NYA PRISER FRÅN 1 MAJ

Drop In IRL 300 kr

Drop In Zoom 200 kr


10 kort IRL Varaktighet 1 år 1750 kr (tidigare 1600 kr)

15 kort IRL Varaktighet 3 mån 1900 kr (tidigare 1750 kr)


10 kort Zoom Varaktighet 3 mån 1000 kr

Ange alltid hur många gånger du förbrukat på ditt kort på din bokning

15 kort Zoom Varaktighet 6 mån 1400 kr

Ange alltid hur många gånger du förbrukat på ditt kort på din bokning


Hösttermin 2021 

23 augusti - 19 december 

Terminskort IRL OBS Ange alltid ditt medlemskap på din bokning

1 gång i veckan 2 900 kr (medlemskap kort 1)

2 gånger i veckan obegränsat zoom 3 400 kr (medlemskap kort 2)

3 gånger i veckan obegränsat zoom 3 600 kr (medlemskap kort 3)

4 gånger i veckan obegränsat zoom 3 800 kr (medlemskap kort 4)

Terminskort Zoom OBS Ange alltid ditt medlemskap på din bokning

1 gång i veckan 1700 kr (medlemskap kort 1 zoom)

2 gånger i veckan 1900 kr (medlemskap kort 2 zoom)

3 gånger i veckan 2 100 kr (medlemskap kort 3 zoom)

4 eller fler gånger i veckan 2 300 kr (medlemskap kort 4 zoom)

 

©2020 Shala Hala Yoga, Boarpsvägen 133, 269 95 Båstad