top of page
TT_the-blowup-C3tKTlojSKg-unsplash.jpg

TIMY FOR TRAUMA©

Trauma och dess effekter på människor och världen har blivit märkbar. Enligt traumaexpert Pat Ogden, är definitionen på trauma, en upplevelse som är så stressfylld att den får oss att känna oss hjälplösa, skrämda, överväldigade och djupt otrygga. Det finns många symptom på trauma i vår vardag såsom utåtagerande, ångest och olika typer av missbruk.

 

Vi behandlar ofta symptomen men saknar kunskapen för att behandla trauma i vårt arbete med människor. Mellan 70 till 90 procent av alla människor har blivit utsatta för en traumatisk händelse och ungefär 6 – 18 procent av dessa människor utvecklar posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. Detta betyder att i alla arbetsgrupper, skolor, behandlingsgrupper är sannolikheten stor att en eller flera har traumahistoria.

 

Med denna utbildning får du kunskapen att upptäcka tecken på trauma och de hjälpmedel du behöver för att läka samt lindra trauma. Du kommer även få redskap för att skydda och läka dig själv när du utsätts för sekundärt trauma - för ja, trauma smittar och påverkar oss alla som arbetar med traumatiserade människor.

TIMY, Traumaintegrerad Mindfulness och Yogautbildning, riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete, såsom behandlare, lärare, psykologer, kuratorer, vårdpersonal och blåljuspersonal. I utbildningen vävs neurovetenskap samman med meditation- och yogatekniker som användbara verktyg i ditt arbete med trauma. Tekniker som kan förändra människors liv och leda till tillfrisknande. Vi går även igenom var dessa mindfulness- och yogatekniker bör modifieras så att de skyddar mot retraumatisering.

 

Första steget i TIMY-utbildningen, är att du lär dig känna igen tecken och symptom på trauma hos klienter, patienter, kollegor och elever. Vi tittar på hur trauma kan finnas på en systemisk- och samhällsnivå. Utbildningen innehåller även praktik och teori för att professionellt möta symptom på trauma.

Under nio heldagar fördelat på tre tillfällen kommer du genom föreläsningar och upplevelsebaserat lärande samt inspelat material, få med dig hur mindfulness och yoga kan lindra och läka trauman.

 

· Lär dig hur trauma ger sig i uttryck i kroppen och den fysiologiska aspekten av det.

 

· Du lär dig utföra modifierade meditations- och yogaövningar anpassade för trauma.

 

· Du blir orienterad i teorier kopplade till forskning och som bygger på evidensbaserade metoder.

 

· Du lär dig att förebygga och läka sekundär traumatisering.

 

· Du lär dig arbeta med relationer, samhörighet och nätverk.

När genomförs utbildningen?

Modul 1: xx-xx

Modul 2: xx-xx

Modul 3: xx-xx

Kontakta oss vid intresse. 

Var genomförs utbildningen?

Shala Hala Yogastudio, Båstad

 

Hur många timmar är utbildningen på?

20 timmar/ modul - 60 timmar totalt

 

Hur mycket kostar utbildningen?

Pris: xxxxx

 

Hur många antal deltagare är det på utbildningen?

Maxantal: 15 personer

 

Betalning

Utbildningsavgiften faktureras i förskott. Avgiften ska vara oss tillhanda mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid anmälan senare än 14 dagar före utbildningsstart gäller att betalning skall ske omgående och senast dagen före utbildningsstarten. Mervärdesskatt till företag tillkommer på angivna utbildningsavgiften.

 

Av- och ombokning

Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder att delta i utbildning skall detta omgående skriftligen meddelas oss. Vid avbokning tre veckor före utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än två veckor före starten sker ingen återbetalning. I samråd med oss kan platsen överlåtas till någon annan. Vid sjukdom kan avbokning ske mot uppvisande av läkarintyg.

bottom of page