top of page
träning

LAILA GÄSTSPELAR

Laila gästspelar på Yoga Tribe i Halmstad

Lördag 25 maj

9.00 - 10.30 

BOKA på Yoga Tribes egen hemsida

Sign up! Be there!

***

Laila håller 3 klasser på Yoga Games i Båstad 16-17 november

LÄS MER

Lördag 16 november

10:30 : Flow - Move, sweat and challenge your practice. (Torekov)

Handstående praktik sträcker sig långt bortom det fysiska utförandet. Det är en resa till inre styrka och självförverkligande. Oavsett vad du befinner dig i din yogapraktik, är denna klass en möjlighet att fördjupa din förståelse för både kroppens förhållande till positionen och positionens förhållande till kroppen.

I denna klass utforskar vi olika tekniska aspekter av handstående för att stärka både ditt fysiska och mentala tillstånd. Laila kommer att guida dig genom att bryta ner positionen för att göra den mer tillgänglig och förståelig för alla nivåer av deltagare.

Vi dyker även djupare in i PYS om erfarenhet. Lär dig hur erfarenhet kan vara både en makt och ett hinder på vägen mot självförverkligande och hur du kan använda din praktik för att stärka din Buddhi (intelligens) - det avgörande tillståndet som bestämmer skillnaden mellan sak och ego. Ett starkt Buddhi vet att efter en resa av olika typer av erfarenhet kommer man till en punkt där man inser att det verkligen inte finns något att veta. Erfarenhet för en yogi med ett starkt Buddhi, möter, upplevs, färdas och läggs undan. Vilket är en bra inställning inte bara när man tränar handstående utan även utanför mattan.

Laila kommer att hjälpa dig att utforska din mentala inställning till handstående och hur den kan spegla andra aspekter av ditt liv. Med en kombination av fysisk utmaning och andlig inblick kommer Laila att leda dig genom en klass som kommer både att utmana dig och inspirera dig. Sign up. Be there!

You really do not need to know many things but you definitely need to practice what you know. Because you grow from where you are!

Sign up be there! 

 

 

Söndag 17 november

12:00 : Världen behöver Yoga – Yama och Niyama (Torekov)

Man skulle kunna se Yama och Niyma som en sekundär etik, för insikt och förståelse, där det kritiska tänkandet och analysen är av stor betydelse. Vilket behövs för goda handlingar och för att bidra till en fredligare värld. I denna klass guidar Laila dig i både pranayama och lugna avslappnade asanas till att bli medveten om hur du kan utöva yama och niyma, basal human etik som värdegrund, i din yogapraktik. Allt för att bli en bättre medmänniska. För Yama och Niyama är hela din praktik, vilket betyder att du alltid praktiserar att vara uppmärksam på varje handling du gör och på så sätt odlar ett mer närvarande och medvetande tillstånd. För att kunna vara med och påverka världen på ett positivt sätt måste vi kultivera yama och niyma inte bara i vår yogapraktik utan även utanför mattan. Kanske kommer denna klass att förverkliga och förstora dig själv så pass att du kommer ett steg närmare ditt sanna jag. För det är i ”ditt sanna jag” som du finner din dharma. Your duty in life! Sign up. Be there!

 

 

16:00 : Yoga som en helande och alternativ behandling (Svea /Linnea)

Välkommen till en yogaklass med fokus stresshantering och nervsystemsreglering. På denna klass varvar vi fysiska lugna yogasekvenser i en lugn rytm, gynnsamma andningsövningar och guidad avslappning på slutet. Klassen följer evidensbaserade Traumaanpassad Yoga Metoder - interoception och självreglering. En klass som passar alla.

 

Yoga som en helande och alternativ behandling, för komplexa trauman, har utövats framgångsrikt i åratal – men det är först nu som det erkänns som ett vetenskapligt validerat tillvägagångssätt. Hösten 2023 var jag i Oxford på en mental ohälsa och traumakonferens, där världen framgångsrikaste psykiatriker, forskare, utbildare, författare inom posttraumatisk stress, föreläste. Hösten 2023 var även då jag började min resa att utbilda mig inom trauma anpassad yoga.

Jag har alltid varit säker på att yogan har något att erbjuda alla. En yogaklass, oavsett behov och förväntan, ska vara helande och lugnande för att förkroppsliga. Precis som yogans yama och niyama är trauma anpassad yoga tillåtande, förlåtande och inkännande utan förväntningar och dömande. För mig är denna metod lika aktuell hos alla som utövar yoga och som oavsett vad du förväntar dig, upplever den goda effekten av vad yoga utlovar. Den effekten går bara att uppnå om jag som yogalärare använder mig av ett specifikt ramverk.  Att guida en traumaanpassad yogaklass handlar inte om att fastställa vad du har varit med om eller vad som hänt, utan min roll som yoga lärare är att hjälpa att guida på ett sätt som gör att du inte distraheras av dina förnimmelser, emotioner och reaktioner utan att ständigt kidnappas av dem.

bottom of page