top of page
TB_iStock-1136795082.jpg

TIMY FOR BUSINESS©

Psykisk ohälsa och stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Tack vare att detta har uppmärksammats har det också tappat en del av sin negativa laddning. Ändå är det i dag vanligt att inte berätta för sin arbetsgivare om psykisk ohälsa.

 

Om ett tillstånd av välbefinnande rubbas kan psykisk ohälsa uppstå och detta händer ofta under perioder av hög stress, både på och utanför arbetet, kombinerat med yttre händelser och omständigheter.

 

Med denna utbildning får du kunskapen att upptäcka tecken på stress och andra faktorer som kan påverka psykisk hälsa. Du får även de hjälpmedel du behöver för att undvika långvariga sjukskrivningar.

Vem riktar sig TIMY till

TIMY for Business riktar sig till dig som möter människor i ditt arbete, såsom ledare, HR, arbetar inom företagshälsovård, personalansvarig, VD, med flera.

 

Med hjälp av TIMY for Business, så kan du fördjupa och utveckla dina egenskaper som ledare och få verktyg och förmågan till ett grundat självledarskap.

 

TIMY for Business lär dig att förebygga och fånga upp signaler på stress och annan psykisk ohälsa hos medarbetare. Vidare att förmedla verktyg som bidrar till välmående. Samt ger dig verktygen att förhindra långvariga sjukskrivningar.

 

Vad kommer du att lära dig

Första steget i TIMY-utbildningen, är att du lär dig känna igen tecken och symptom på stress och sviktande mående hos medarbetare.

 

TIMY-utbildningen innehåller den praktik och teori du behöver för att professionellt förebygga samt reducera symptom på stress.

 

Under TIMY-utbildningen kommer du även att få lära dig grundläggande kompetens i olika Mindfulness och Yogatekniker som kan förändra medarbetarens förhållningssätt till utmanande arbetssituationer, förändringsarbete och den dynamiska arbetsmiljön.

 

Genom TIMY-utbildningen kan du förmedla verktyg som hjälper din personal till en högre självmedvetenhet samt medvetenhet om andra, ökad koncentration, ökad inkännande förmåga gentemot andra, vilket i sig ger en förbättrad kommunikation.

 

Med TIMY-utbildningen kommer ditt företag att kunna sänka hälsorelaterad frånvaro och förebygga sjukskrivning samt sänka den psykologiska stressen, öka välmående och den allmänna arbets- och livsglädjen.

 

Under nio heldagar fördelat på tre tillfällen kommer du genom föreläsningar och upplevelsebaserat lärande samt inspelat material, få med dig hur mindfulness och yoga kan lindra, samt leda till återhämtning och långvarigt välmående.

 

· Lära dig identifiera symptom på stress och nedstämdhet i ett tidigt skede.

 

· Lära dig utföra övningar i mindfulness och yoga på arbetsplatsen i ett förebyggande- och stressreducerande syfte.

 

· Lära dig hur mindfulness och yoga jobbar med den emotionella intelligensen på arbetsplatsen.

 

· Lära dig hur du genom ett säkert utförande av övningar kan bygga upp skydd och motståndskraft för stressjukdom och psykisk ohälsa.

 

· Lära dig arbeta och leda med positiv och negativ stress.

 

· Du kommer bli orienterad i hur dessa metoder är kopplade till forskning och bygger på evidensbaserade metoder.

När genomförs utbildningen?

Modul 1: xx-xx

Modul 2: xx-xx

Modul 3: xx-xx

Kontakta oss vid intresse. 

 

Var genomförs utbildningen?

Shala Hala Yogastudio, Båstad

 

Hur många timmar är utbildningen på?

20 timmar/ modul - 60 timmar totalt

 

Hur mycket kostar utbildningen?

Pris: xxxxx

 

Hur många antal deltagare är det på utbildningen?

Maxantal: 15 personer

Betalning

Utbildningsavgiften faktureras i förskott. Avgiften ska vara oss tillhanda mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid anmälan senare än 14 dagar före utbildningsstart gäller att betalning skall ske omgående och senast dagen före utbildningsstarten. Mervärdesskatt till företag tillkommer på angivna utbildningsavgiften.

 

Av- och ombokning

Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder att delta i utbildning skall detta omgående skriftligen meddelas oss. Vid avbokning tre veckor före utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än två veckor före starten sker ingen återbetalning. I samråd med oss kan platsen överlåtas till någon annan. Vid sjukdom kan avbokning ske mot uppvisande av läkarintyg.

bottom of page