top of page
FAR.jpg

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT

Att bli utbränd innebär att man inte lyssnat på kroppens signaler i tid och det har pågått längre än vad man tror. Har du minsta signal på utbrändhet så gör något åt det i tid för att förhindra eller förkorta din sjukskrivning. 


Mina rekommendationer är att om du går regelbundet på yoga i minst 3 månader så kommer du att nå positivt och hållbart resultat. Känner du att du klarar dig utan medicin i samspråk med din läkare så är det att föredra. 

PRIS PÅ SHALA HALA

Ej sjukskriven - Recept på 3 månader 

Pris 1200 kr fri träning under 3 månader 

men konsultation med mig om vilka pass som är bäst för dig. 

Förnyat recept på ytterligare 3 månader

Pris 1000 kr - fri träning under 3 månader med konsultation med mig om vilka pass som passar bäst. 

Sjukskriven - Recept på 3 månader 

Pris 1000 kr fri träning under 3 månader 

men konsultation med mig om vilka pass som är bäst för dig. 

Förnyat recept på ytterligare 3 månader

Pris 800 kr - fri träning under 3 månader med konsultation med mig om vilka pass som passar bäst. 

Kontakta Laila  

bottom of page