top of page
Yoga Class

FORTBILDNING

KLASSUPPBYGGNAD 

Vad använder du för verktyg när du bygger dina klasser? Varifrån får du din kraft när inspirationen och orken tryter? Är du ibland osäker på hur du ska bygga upp dina klasser? Har du ett tydligt mål med dina klasser? Använder du tydliga regler eller använder du ett friare sätt att bygga klasser?

Hur en klass är uppbyggd är en av de många delar som är viktig för att en klass ska uppnå alla hälsosamma effekter som yogan erbjuder.  


På denna utbildning får du verktygen där du hela tiden kan falla tillbaka på även när veckan varit lång, när livet pockar på din uppmärksamhet och när du har en massa annat i huvudet. Helt och hållet efter dina mål och förutsättningar. 

Du får verktygen du behöver för att alltid kunna bibehålla en hög kvalité och närvaro i din guidning.


bottom of page