top of page

200/300/500 TIMMAR YOGA LÄRARUTBILDNING

Yoga är viktigare än någonsin och världen behöver många fler genuina och kompetenta yogalärare. Är du en av dem?

Känner du att du vill ta ditt yogaintresse till en annan nivå? Kanske bara för din egen del kanske för att hålla klasser för andra. Kanske har du redan kikat på någon utbildning. Kanske är du osäker på vilken utbildning du ska välja?

Vill du ha en yogalärarutbildning som är hållbar för både dig som blivande yogalärare, yogautövare och dina blivande yogautövare? Eller har du kanske redan grundutbilning men känner att du inte har de där verktygen som behövs för att känna dig trygg i din roll som lärare? 

 

Vad särskiljer en bra yogalärareutbildning från en ordinär yogalärareutbildning? Vad särskiljer en pedagogisk yogalärare från en ordinär? Vilken är den viktigaste egenskapen hos dig som en blivande yogalärare?

Frågorna är många och utbudet stort.

 

Här är några frågor som du ska ta i beaktning när du väljer yogaskola och inriktning.

 

Ska du välja utbildning efter Yoga Alliance, RYT200/300/500?
Shala Hala har varit registrerad Yoga Alliance Skola, och bedrivit RYT200/300/500, i över 5 år. Då Yoga Alliance varken certifierar yogalärare eller ger någon ackreditering av utbildare eller utbildningsskolor, så gick Shala Hala ur Yoga Alliance, november, 2019 och bedriver numera utbildning i Shala Hala Yogaskolas egen regim. Med det sagt är finns det ingen garanti på varken kvalitet, erfarenhet eller kompetens om du väljer utifrån RYT.

 

Vilken stil av yoga ska jag välja?
I grund och botten har inte yoga någon stil. I utbildningen kommer du att få ett helhetsgrepp och en grundliggande kunskap i främst hatha yoga men även hur vinyasa yoga, pranayama, yin yoga, traumaanpassad yoga, MediYoga, soundhealing, Meditation, Midfullness, Yoga Nidra, Kundalini och chakran hänger ihop. Och så klart djup kunskap om Alignment orienterad hatha yoga. För det är viktigt att du förstår varje asanas förhållande till kroppen och kroppens förhållande till varje asanas.

Vilka verktyg är viktiga att få med sig efter sin utbildning?
När jag som senior yogalärare och utbildare håller klasser och utbildningar för andra yogalärare och ställer frågor om vilka verktyg de använder för tex klassuppbyggnad och guidning, så har de inget bra svar. Eller rättare sagt så har de inget svar. För att bli en hållbar och unik yogalärare med en trygg och säker guidning för dina yogautövare så måste du har de riktigt bra verktygen. På Shala Halas Yogalärarutbildning kommer du med garanti få en trygg och hållbar utbildning med de verktygen du behöver för att bli den bästa yogaläraren i branschen gällande högklassig klassuppbyggnad, vattentät verbal guidning och tydlig och konkret förståelse för yogafilosofin.

Jag har redan grundutbildning, 200TT. Varför ska jag gå denna utbildningen också? 

Även om du redan har en grundutbildning inom yoga finns det flera anledningar att överväga att gå den här utbildningen:

  1. Fördjupning och breddning: Den här utbildningen erbjuder möjligheten att fördjupa och bredda din kunskap inom yoga. Med fokus på olika yoga-stilar, tekniker och filosofier får du en mer omfattande förståelse för yogans mångfacetterade värld.

  2. Certifiering och ackreditering: Utbildningen ger dig möjlighet att certifiera dig som antingen 300 eller 500 timmars yogalärare. Detta kan öka din professionella trovärdighet och möjligheter inom branschen.

  3. Pedagogisk kompetens: Att bli en skicklig och effektiv yogalärare kräver mer än bara kunskap om yogatekniker. Utbildningen fokuserar också på pedagogiska färdigheter och verktyg för att säkerställa att du kan guida dina elever på ett tryggt och effektivt sätt.

  4. Helhetsgrepp om yoga: Genom att lära dig om olika aspekter av yoga, inklusive meditation, pranayama och yogafilosofi, får du en mer holistisk syn på praktiken. Detta kan berika din egen yogapraktik och ge dig möjlighet att erbjuda mer variationsrika och djupgående klasser för dina elever.

  5. Erfaren utbildare: Utbildningen leds av en erfaren och kvalificerad yogalärare med över 10 000 utbildningstimmar och diplom inom olika yogastilar och tekniker. Du kan vara säker på att du får högkvalitativ undervisning och vägledning under hela utbildningen.

 

Sammanfattningsvis erbjuder den här utbildningen en unik möjlighet att fördjupa och bredda din kunskap inom yoga, öka din pedagogiska kompetens och genom att förlänga grundutbildningen med en eller två moduler (+6000 kr/modul) certifiera dig som en högkvalificerad yogalärare, 500TT. 

Med mer än 10 000 utbildningstimmar, certifiering från den Alignmentorienterad Yogan i väst till den traditionella filosofin, Pranayaman i Indien, Diplomerad MediYoga och Traumanpassad instruktör, erbjuder Laila högt kvalificerade utbildningar, inom yogans och Patanjalis alla 8 delar.

Shala Hala Yogalärarutbildning innehåller alla relevanta ämnen för en registrerad lärarutbildning:
***Asana kunskap - 125 timmar
***Undervisningsmetoder - 25 timmar
***Anatomi och fysiologi - 20 timmar
***Yogafilosofi, livsstil och etik för yogalärare - 30 timmar

*** För dig som vill vill certifiera dig i 500TT byggs det på två extra moduler (6000 kr/modul) med fördjupningsuppgifter i ovansstående ämne samt verbal guidning och hands on. Datum för påbyggnad kommer längre fram. 

***För dig som redan har TT2000 och vill certifiera dig 500TT byggs det på en extra modul (6000 kr) med fördjupningsuppgifter i ovanstående ämne samt bygga tema klass. Datum för påbyggnad kommer längre fram. 

Buddha Zen,Religious concept..jpg

YOGA FILOSOFI

Young woman meditates while practicing yoga. Freedom concept. Calmness and relax, woman ha

ASANA & PRANAYAMA

DJUP FÖRSTÅELSE FÖR VAD YOGA ÄR

OCH DESS FILOSOFI 30 TIMMAR

Från början var det inte menat att yogan skulle utövas med headset i stora salar där den fysiska kroppen utmanas till det yttersta. Yoga är en kulturhistorisk tradition som fortfarande förs vidare från lärare till elev i nedstigande led med målet att hjälpa människan att hitta tillbaka till sin sanna natur. Från början handlade yoga bara om meditation. Hur kunde det bli så här och vad var det som hände längs vägen? Oavsett vad du undrar över så kommer du att få en bred kunskap i yogans tidslinje, vad yogan och kvantfysiken har gemensamt och förståelsen för alla gudar och dess olika myter. Under yoga filosofin läggs grunden och förståelsen i livsstil och etik för yogalärare. 

DJUP FÖRSTÅELSE FÖR DEN FYSISKA PRAKTIKEN 125 TIMMAR

ANATOMI & FYSIOLOGI 20 TIMMAR

Den fysiska yogapraktiken är asanas och pranayama. Det vill säga fysiska positioner och andningsövningar. Asanas är det vanligaste du möter i dagens yogaklasser. Asanas är fysiska ställningar som säkerställer att kroppen är vältränad och frisk. Asanas ska inte vara lätt men det ska inte heller vara överväldigande eller elitärt. Det finns en uppsjö av yogastudios och lika många olika sätt att utöva asanas på. Det enda kravet som behövs för att göra asana är den uppriktiga viljan att träna. Hela utbildningen baseras till största delen på asanas. Kroppens förhållande till positionen och positionen förhållande till kroppen. Utifrån både anatomi, fysiologi  och de problem som kan uppstå i positionen förhållande till kroppen och vise verca, lär du dig att bygga upp klasser och hur du guidar på ett hållbart sätt både för dig som blivande yogalärare och för de som utövar yoga. 

 

Pranayama översätts ofta till ”andningskontroll”. Inom den västerländska kulturen har andningen bara en enda uppgift, nämligen utbyte av syre och koldioxid – syre in och koldioxid ut. Yogan tar ett större perspektiv och menar att andningen är vårt primära sätt att interagera med universum. I utbildningen kommer du att bli uppmärksam på hur viktigt ditt andetag är och hur det påverkar kroppen. Du kommer att få grundläggande och viktigt kunskap för att lära ut olika typer av pranayama tryggt till andra yogautövare. 

Image by Zoltan Tasi

UNDERVISNINGSMETODER

Close up of a womans hands is rolling up exercise mat and preparing to doing yoga. She is

YOGALÄRARE/SJÄLVLEDARSKAP

UNDERVISNINGSMETODER 25 TIMMAR

Om du frågar mig så om du ska bli hållbar både som yogalärare och yogastudio så måste du ha något unikt att erbjuda. Och i dagens läge pratar jag inte bara om en mysig yogastudio, trevlig service och annat miljötänk. Utan jag pratar om en trygg och professionell yoga upplevelse som stimulerar yogautövarens parasympatiska nervsystemet. Ett hållbart sätt att guida både för yogautövarna men även för dig som lärare.

Under utbildningen kommer vi att fördjupa oss i: 

- Språk

Övervägande viktigt i ditt språket är ordval, ton, monoton eller varierande. Vilket är speciellt viktigt i verbalt guidade klasser. Vilket du uteslutande lär dig på denna utbildning. 

Assistera

Tre olika typer av assistans. Visuell, Verbal, Fysisk Assistans. Under utbildningen kommer du att lära dig när du ska använda vad och hur du ska använda det.  Men utbildningen bygger på att du lär dig att guida verbalt och ger fysiks assistans.  

 

Under tema asanas kommer mycket av metodiken presenterar. All asanas praktik kommer att ge dig stor förståelse för de unika verktyg i hur du bygger ergonomiska korrekta klasser och hur du guidar verbalt för att bli en hållbar lärare men även för att skapa en trygg och säker plats för yogautövarna. 

GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE VAD DET

INNEBÄR ATT VARA YOGALÄRARE 30 TIMMAR

Du har säkert hör uttalet ”du kan inte ändra på någon annan människa. Du kan bara ändra på dig själv”. Trots det så spenderar vi oerhört mycket tid på att fokusera väldigt mycket av vår uppmärksamhet utåt. Oftast så handlar den utåtriktade energin på negativa saker; så som dåligt väder eller att du stör dig på någon i din omgivning eller negativa och dömande tankar till och om dig själv. När du utövar yoga, utövar du färdigheten att leda dig själv. Du är både en formell och en självutnämnd ledare - där allt fokus riktas inåt. Under utbildningen kommer du att få flera olika övningar som utvecklar ditt helt självledarskap. Vilket är en viktigt del i att vara yogalärare. Samtidigt får du en djupare insikt för din inre resa. 

Erfarna yogalärare får undervisningen att se lätt ut. Det gör det eftersom det är vad det är; att få något svårt att verka enkelt. Kom ihåg att du börjar inte med flyt. Du börjar långsamt med ljud, sedan ordförråd, sedan verktyg och grammatik, sedan språk, sedan integreras detta med varandra och blir som en melodi. När du hör den melodin – då har du flyt – och det är då du vill bli yogalärare. Att vara yogalärare handlar inte om var du befinner dig i din egen praktis. Den handlar absolut inte om hur vig du är. Yoga är något helt annat. Under utbildningen kommer vi att tala om yogalärarens roll. Under utbildning kommer vi att lägga stor vikt på ivsstil och etik för yogalärare. 

The pacified and obtained an enlightenment Buddha, with the hand raised in gesture of vita

KURSLITTERATUR & HEMUPPGIFTER

Träskurvor i ett kloster

TT200

KURSLITTERATUR & HEMUPPGIFTER

Hemuppgifter mellan varje tillfälle.

Under utbildningen får du yoga själv hur mycket du vill på Shala Hala Yogastudio. Du kommer även att få tillgång att observera klasser på Shala Hala under utbildningen.

3 klasser ska filmas och möjlighet att hålla dessa 3 klasser på Shala Hala. Och då görs de mellan modul 4 och 5. 

2 tillfällen med 1 timmes personlig guidning i din utbildning. En efter den tredje modulen och en efter den femte modulen. Bokas i samspråk med utbildningsansvarig.

För att bli examinerad krävs full närvaro. 

Kurslitteratur

 

Light of Yoga 

B.K.S Iyengar 

ISBN: 9780007107001

Yogatrilogi 

Laila Svensson

Jag ska förändra hela världen lilla mamma 

Yoga förändrar hela världen 

Så förändrar du hela världen 

Pris: 500 kr för alla böckerna (köps på Shala Hala Yogastudio) 

The Yoga technique guide

Principles of alignment and sequencing

By Bruce Bowditch

ISBN 978-0-9832367-2-6

Pris: $26.95

The Key poses of Yoga

ISBN 13: 978-1-60743-239-5

Pris: 379 kr på Aldibris

The key Muscles of Yoga

ISBN 13: 978-1-60743-238-8

Pris: 379 kr på Aldibris

Mer kurslitteratur på listan kommer inom kort. 

LÄRARUTBILDNING 200 TIMMAR

MODUL 1     25 - 27 Oktober, 2024
MODUL 2     8 - 10 November, 2024
MODUL 3     17-19 Januari, 2025
MODUL 4     31 Januari - 2 Februari, 2025
MODUL 5     7- 9 Mars, 2025 
MODUL 6     21 - 23 Mars, 2025 

Schema

Fredag
13.00 - 18.00
Lördag
8.00 - 18.00
Söndag
8.00 - 15.00

Var: På Shala Hala Yogastudio

Pris: 36 000 kr 

Pris: 6000 kr per modul (kostnad för kurslitteratur tillkommer).
Totalt: 36 000 kr


Betalning

Betalningen sker via faktura som skickas ut via mail senast 8 veckor innan kursen påbörjas. Faktura skickas ut med den totala summan på 36 000 kr som går att betala per modul. 

Vid överenskommelse kan delbetalning ske via KLARNA eller enligt överenskommelse. 

För att säkra din plats boka dig på Shala Halas bokningsida. När bokningen är gjord skickas en faktura ut och du har säkrat din plats. 

 

Av- och ombokning
Anmälan är bindande. Vid eventuellt förhinder att delta i utbildning skall detta omgående skriftligen meddelas. Vid avbokning åtta veckor före utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än fyra veckor före starten av utbildningen sker ingen återbetalning.

Utbildning via zoom

Vid behov och efterfrågan så går utbildningen även på zoom.

bottom of page