Iyengar Yoga Class Triangle

SCHEMA OCH UPPLÄGG

Vi träffas vid tre tillfällen där både praktik och teori ingår.

Praktik i form av att du deltar på mina klasser som vi i efterhand analyserar.

Och teori där vi går igenom klassuppbyggnadens viktigaste delar. 


Hemuppgifter ges mellan varje tillfälle.


Söndag 29 januari/12 februari/26 februari 

9.00 - 10.30 Klass med Laila 

11.00 - 15.00 Teori med Laila 

Pris: 6000 kr