top of page
Group free exercise class for people of different age and gender in the city park. Interna

FÖRETAGSYOGA FÖR DITT FÖRETAG


Med lång och gedigen erfarenhet att skräddarsy program för olika företagsevent är här några generella tankar som jag vill dela med mig. 

- Yoga kan utföras på många sätt men det viktigaste är du vet, att ingen tidigare erfarenhet av yoga krävs av dina medarbetare. 

- Yogan som erbjuds kommer att motivera, inspirera och öka medarbetarnas välmående. 


- Yogan kan rikta sig till enbart företagets ledare för att stärka deras ledarskap.  

- Yogan kan rikta sig till alla medarbetare på alla företagsnivåer för att stärka företagets visioner. 

bottom of page