©2020 Shala Hala Yoga, Boarpsvägen 133, 269 95 Båstad